Zaburzenia pozapiramidowe

Zaburzenia pozapiramidowe wywoływane przez pochodne fenotiazy- ny są spowodowane ich działaniem hamującym na receptory dopami- nergiczne jąder podstawy mózgu tworzące układ pozapiramidowy.

Działanie przeciwwymiotne jest zależne od hamowania chemorecepto- rów w pniu mózgu. Neuroleptyki pochodne fenotiazyny ponadto silnie hamują czynność synaps układu adrenergicznego i cholinergicznego w narządach obwodowych, co nie zawsze jest korzystne z leczniczego punktu widzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *