Trimetadion

Spośród działań niepożądanych często wywołują zaburzenia widzenia i światłowstręt, spowodowane bezpośrednim działaniem na siatkówkę. Ponadto działają drażniąco na przewód pokarmowy i uszkadzają szpik, wywołując leukopenię i niekiedy niedokrwistość aplastyczną.

Trimetadion (Trimethadione0, Trioksal) stosuje się w leczeniu napadów małych, średnio 1-2 g/24 h w dawkach podzielonych.

Imidy kwasu bursztynowego mają zastosowanie w leczeniu napadów małych. i Etosuksimid (Ethosuximide°, Ronton) jest najsilniejszym i najmniej toksycznym lekiem z omawianej grupy. Podczas leczenia może wywoływać jednak zaburzenia czynności przewodu pokarmowego i uszkodzenie szpiku. W leczeniu napadów małych stosuje się średnio 1-1,5 g/ /24 h w dawkach podzielonych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *