Powyżej opisane hipotezy

Stwierdzono, że środki znieczulające ogólnie zwiększają siłę wiązania się cząsteczek substancji chemicznych w komórce poprzez wpływ na wiązania van der Waalsa. Wysunięto więc przypuszczenie, że to zjawisko może być ważnym czynnikiem tłumaczącym mechanizm znieczulenia ogólnego.

Powyżej opisane hipotezy można nazwać fizycznymi teoriami znieczulenia ogólnego, gdyż tłumaczą mechanizm znieczulenia ogólnego przez stwierdzone zmiany fizyczne w komórce wywołane przez środki znieczulające ogólnie. Teorie biochemiczne tłumaczą mechanizm znieczulenia ogólnego przez zmniejszenie procesów utleniania i zaburzenie fosforylacji utleniającej w neuronach mózgowych. Wiele jednak środków, które nie powodują znieczulenia ogólnego, w tym niektóre leki nasenne i psychotropowe, również wywołują podobne zjawiska w mózgu.

Jedna odpowiedź na „Powyżej opisane hipotezy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *