Postacie zapalenia stawów

Innymi lekami stosowanymi pomocniczo w gpp są leki immunosupre- syjne: 6-merkaptopuryna (Purinethol), azatiopryna (Imuran), penicylami- na (Cuprenil). Ponadto w celu doraźnego zmniejszenia silnych bólów stosuje się pochodne pirazolonu (Butapirazol, Rheumanol, Rheumopyrin) oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne działające dość silnie prze- ciwbólowo (Metindol, Ibuprofen, Mefacit, Naprosyn, Feldene).

Postacie zapalenia stawów z towarzysza.cymi innymi zmianami. Leczenie zaliczonych tu zespołów jest bardzo specjalistyczne, zdeterminowane rodzajem i przebiegiem klinicznym tych schorzeń. Stosuje się różne niesteroidowe leki przeciwzapalne, pochodne 4-aminochinoliny, sole złota, salazopirynę, wyjątkowo glikokortykosteroidy i leki immuno- supresyjne.

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. W leczeniu stosuje się salicylany oraz pochodne pirazolonu i kwasu in- dolooctowego, ponadto salazopirynę, wyjątkowo glikokortykosteroidy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *