Petydyna jest przeciwwskazana w stanach chorobowych

Petydyna jest przeciwwskazana w stanach chorobowych, które stanowią przeciwwskazania do stosowania morfiny. Równoczesne stosowanie jej z pochodnymi fenotiazyny grozi niebezpieczeństwem spotęgowania działania depresyjnego na ośrodek oddechowy. Niektóre pochodne fenotiazyny znoszą ponadto działanie przeciwbólowe petydyny. Stosowanie petydyny z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi może spowodować silniejsze działanie hamujące ośrodek oddechowy. Po stosowaniu petydyny rzadziej obserwowano zjawisko tolerancji, lecz równie często jak po morfinie przyzwyczajenie i uzależnienie.

Petydyna znalazła zastosowanie jako' lek przeciwbólowy. Ze względu na krótkotrwałe działanie jest chętnie stosowana przy wykonywaniu bolesnych badań diagnostycznych, np. cystoskopii, wstępującej pielografii lub gastroskopii.

Działania niepożądane po petydynie przypominają objawy obserwowane po morfinie. W ostrym zatruciu petydyną, którego objawy są bar-' dzo podobne do zatrucia morfiną, stosuje się leki działające antagoni- stycznie wobec morfiny. Petydynę stosuje się doustnie lub domięśniowo w dawce 25-100 mg.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • zobacz ten artykuł tutaj człowieku bo warto!!!
http://www.swiat-kobiet.pl/jak-pielegnowac-usta-po-kwasie-hialuronowym/ tutaj