Niektóre barbiturany działają silnie przeciwdrgawkowo

Niektóre barbiturany działają silnie przeciwdrgawkowo, hamują powstawanie i szerzenie się nieprawidłowych wyładowań elektrycznych w mózgu. Znalazły więc zastosowanie w zapobieganiu i leczeniu napadów padaczkowych.

Działanie na inne układy. Barbiturany w dawkach leczniczych wpływają również pośrednio lub bezpośrednio na czynność innych narządów. Hamują one wydzielanie ACTH z przysadki, zwiększają natomiast wydzielanie hormonu antydiuretycznego. Wywołują bradypnoe i zmniejszenie pojemności oddechowej i w następstwie hiperkapnię. Powodują również nieznaczny rzadkoskurcz oraz hipotensję – wyraźniej zaznaczone u chorych z nadciśnieniem.

Losy w organizmie. Pochodne kwasu barbiturowego łatwo się wchłaniają z żołądka, jelit i po podaniu doodbytniczym. Łączą się z białkami surowicy i są rozprowadzane mniej więcej równomiernie do wszystkich narządów.’ Najszybciej działają te związki, które wskutek szczególnie dużego powinowactwa do lipidów osiągają początkowo duże stężenie w mózgu, a następnie ulegają redystrybucji do innych tkanek. Barbiturany przenikają łatwo przez łożysko i do mleka, mogą więc spowodować zatrucie płodu lub niemowlęcia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *