Morfina

Morfina bardzo silnie zwęża źrenice. Działanie to jest również pochodzenia ośrodkowego. Zjawisko to jest ważnym objawem rozpoznawczym wskazującym, że chory jest pod działaniem morfiny. Bardzo zwężone źrenice są jednym z typowych objawów zatrucia morfiną. Innym działaniem ośrodkoY/ym morfiny jest hamowanie ośrodka oddechowego. Śmierć w ostrym zatruciu morfiną jest spowodowana porażeniem tego ośrodka. Dawki lecznicze morfiny zmniejszają częstość oddechów, ich objętość i wymianę gazową. Morfina hamuje ośrodek oddechowy przez zmniejszenie jego wrażliwości na działanie dwutlenku węgla.

Morfina wywołuje nudności i wymioty przez bezpośrednie pobudzanie chemoreceptorów znajdujących, się w area postrema w rdzeniu przedłużonym. Działanie wymiotne występuje u 20%>, a nudności obserwuje się u ok. 40% chorych leczonych morfiną. Natomiast na ośrodek wymiotny morfina działa hamująco, dlatego też mało prawdopodobne jest wystąpienie wymiotów po następnych dawkach morfiny, gdyż ośrodek wymiotny zostaje zahamowany po zastosowaniu pierwszej dawki.

U k ład sercowo-naczyniowy. Morfina w • dawkach leczniczych nie wywiera znamiennego wpływu na czynność serca i ciśnienie krwi chorego w pozycji leżącej. Może ona natomiast wywołać podciśnienie ortostatyczne przy nagłej zmianie pozycji na siedzącą lub stojącą, gdyż ośrodek naczynioruchowy słabiej reaguje pod wpływem morfiny na zmiany wywołane inną pozycją. Morfina może wywoływać rozszerzenie naczyń krwionośnych objawiające się -uczuciem ciepła, co jest spowodowane wzmożonym uwalnianiem histaminy z tkanek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *