LEKI PRZECIWBÓLOWE

Ból jest zjawiskiem występującym na skutek podrażnienia receptorów czuciowych przez bodźce środowiska zewnętrznego lub nieznane dotąd czynniki powstające w tkankach na skutek procesu chorobowego. Nie znamy dotychczas substancji, które powodują powstawanie i przenoszenie impulsów we włóknach nerwów czuciowych, wywołujących ból.

Substancjami wywołującymi ból są m.in. histamina, 5-hydroksytrypta- mina (serotonina) i bradykinina. Nie udowodniono jednak, że biorą one udział w przenoszeniu impulsów bólowych. Impulsy bólowe powstają prawdopodobnie na skutek podrażnienia zakończeń czuciowych przez nieznane związki chemiczne. Są one przenoszone przez nerwy czuciowe do korzeni tylnych rdzenia kręgowego przy udziale neuropeptydu, zwanego substancją P, i stąd do wzgórza, a następnie do kory mózgu. Organizm reaguje na odczuwany ból zmianami m.in. czynności układu sercowo-na- czyniowego, czynności mięśni gładkich i gruczołów potowych. Wskazuje to, że ból wpływa na układ autonomiczny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *