Toksyczność

Alkohol etylowy ulega w organizmie w 98% metabolizmowi. Pierwszym jego etapem jest utlenienie przy udziale dehydrogenazy alkoholowej !do aldehydu octowego. Sądzi się, że większość objawów zatrucia ostrego alkoholem etylowym zależy od nagromadzenia się aldehydu octowego. Drugim etapem metabolizmu alkoholu etylowego jest przemiana aldehydu octowego w acetylokoenzym A, który ulega spaleniu w cyklu kwasów trójkarboksylowych do dwutlenku węgla i wody albo zostaje zużyty w cyklu przemian lipidów. Hamowanie utleniania aldehydu octowego przez niektóre leki znalazło zastosowanie w leczeniu odwykowym alkoholizmu leki te (np. disulfiram) wywołują po wypiciu nawet bardzo małej ilości alkoholu etylowego silnie zaznaczone objawy zatrucia. Około 2% alkoholu etylowego wydala się w stanie nie zmienionym przez drogi oddechowe oraz z moczem. Dłuższe stosowanie alkoholu wywołuje wyraźną tolerancję – człowiek pijący długo alkohol etylowy w celu uzyskania tego samego efektu ośrodkowego musi stopniowo zwiększać dawki.

Toksyczność. Pierwsze objawy upojenia alkoholowego występują przy stężeniu alkoholu etylowego we krwi 32,6-43,4 mmol/1, wyraźne upojenie – przy stężeniu 65,1 mmol/1, silne zatrucie zaś przy stężeniu 86,8 mmol/1. Stężenie alkoholu etylowego we krwi powyżej 108,5 mmol/1 powoduje najczęściej śmierć.

Zatrucie ostre alkoholem etylowym. Ciężkie zatrucie alkoholem objawia się snem narkotycznym i hipotermią, hipotensją, przyspieszeniem czynności serca oraz zaburzeniami oddychania. Śmierć następuje przede wszystkim na skutek porażenia ośrodka oddechowego. Ratowanie zatrutego polega na zapewnieniu drożności dróg oddechowych, płukaniu żołądka, zapobieganiu utracie ciepła. W celu usunięcia zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitoWej oraz przyspieszenia metabolizmu alkoholu etylowego podaje się we wlewie dożylnym 1-2 1 izotonicznego roztworu chlorku sodowego, zawierającego 10% glukozy, 25′ j. m. insuliny oraz 100-200 mg witaminy Bi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

bezpieczne pozycjonowanie google https://www.eyedesign.com.pl/pozycjonowanie/