Pobierz najnowszą wersję flashplayer'a Flash
Pobierz najnowszą wersję flashplayer'aFlash
Umiejętności przywódcze i zarządzanie zespołem
Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników, menedżerów, szefów projektów i innych osób którzy chcą doskonalić swoje umiejętności przywódcze. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawy zarządzania i efektywne narzędzia wpływu na podwładnych w organizacji. W ich zakres wejdzie tworzenie sprzyjającego klimatu, motywujaca komunikacja, doskonalenie sylwetki lidera tj. wizerunku i umiejętności przewodzenia.
 • Opanowanie kompendium wiedzy menedżerskiej.
 • Kształtowanie wizerunku lidera i skuteczności osobistej.
 • Poprawa relacji w podwładnymi.
 • Wzrost jakości pracy zarządzanego zespołu.
 • Umiejętność korzystania z wiedzy o zarządzaniu i wpływie na innych w organizacji.
 • Akceleracja własnego rozwoju jako lidera.I.Lider w organizacji – warunki realizacji celów za pośrednictwem innych ludzi.


 • rodzaje autorytetu w organizacji
 • potrzeba stylu zarządzania w organizacja – continuum wg Schmidta
 • funkcje kierownika i wymiary przywództwa
 • udział lidera w rozwoju zespołu organizacji

II.Psychologiczne i zarządcze podstawy wpływu na podwładnych.


 • etapy rozwoju pracownika (wg. Erikssona) a zarządzanie
 • grupy formalne i nieformalne w organizacji
 • grupa kooperująca a rozwój zespołu
 • tworzenie i wspieranie efektywnie działajacego zespołu
 • role w zespole i korzystne kombinacje ról
 • cechy grupy a jej efektywność
 • założenia teorii zachowania w korygowaniu niepożądanych zachowań podwładnych
 • normy grupowe w organizacji i ich funkcjonowanie
 • negatywna sylwetka menedżera w organizacji
 • konflikt w grupie, norma, antecendenty, żródła, eliminacja

III.Praktyka zarządzania


 • reguły efektywnego określania celu
 • optymalizacja pracy i rozwój zespołu zgodnie z potrzebą przedsiębiorstwa
 • określanie potrzeby pracy zespołowej w zadaniach przedsiębiorstwa
 • organizowanie pracy zespołu
 • sytuacja zadaniowa i cechy wyjściowe  
 • zagrożenia pracy zespołu – identyfikacja i eliminacja
 • delegowanie władzy - zasady, warunki i bariery
 • kontrola, ocena, pochwała i reprymenda
 • oceny pracownicze w praktyce zarządzania, ocena permanentna a okresowa
 • aspekt psychologiczny oceniania, prawa obu stron
 • uczenie innych i wprowadzanie zmian  
 • rozmowy z podwładnymi i przełożonymi

IV.Rozwój osobisty menedżera, złote zasady przywódcy.
Przy realizacji szkolenia obecne będą:

Wprowadzenie-wykład, ćwiczenia, obserwacja i dyskusja moderowana, materiał szkoleniowy w postaci skryptów, hand-out’s, film szkoleniowy, studium przypadku, symulacja, metoda testowa, indywidualna konsultacja, FAQ.
W czasie szkolenia uwzględnione będą specyficzne potrzeby danej grupy uczestników - rozwinięcie i przećwiczenie wybranych zagadnień, pracę z materiałem video.