Pobierz najnowszą wersję flashplayer'a Flash
Pobierz najnowszą wersję flashplayer'aFlash

Działanie 1.1 - Rozwój mikroprzedsiębiorstw

Schemat I Projekty inwestycyjne
Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze

INFORMACJE OGÓLNE:

Cel: Celem działania jest rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie mikroprzedsiębiorstw w początkowym okresie funkcjonowania (do 2 lat działalności), polegające na zwiększeniu ich zdolności inwestycyjnej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy.

Wnioskodawcy:
  • Mikroprzedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 osób, których obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. Rozpoczęły działalność gospodarczą nie wcześniej niż 24 miesiące (dzień uzyskania wpisu) przed dniem złożenia wniosku
Alokacja środków z EFRR w ramach konkursu:
  • dla Schematu I Projekty inwestycyjne wynosi 7 500 000 zł
  • dla Schematu II Specjalistyczne projekty doradcze 500 000 zł
Terminy składania wniosków:
  • I runda aplikacyjna: od 10.03 - 11.04.2008r.
  • II runda aplikacyjna: od 17.11 - 08.01.2009r.
  • III runda aplikacyjna: prawdopodobnie III kwartał 2009r.

NA CO DOFINANSOWANIE:

Typy projektów:

Schemat I - Projekty inwestycyjne:
1) inwestycja w środki trwałe,
2) inwestycja w wartości niematerialne i prawne (inwestycja w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).
Z zastrzeżeniem, że powyższe inwestycje wiążą się z:
- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,
- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

Schemat II - Specjalistyczne projekty doradcze z zakresu:
1) jakości - dotyczących w szczególności:
- uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu,
- wydawania deklaracji zgodności producenta w zakresie określonym powyżej.
2) wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie,
3) wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne,
4) pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej,
5) projektowania, wdrażana i doskonalenia nowego produktu lub usługi lub opracowania planów marketingowych,
6) opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
7) prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium innych krajów UE.

WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

  • Możliwość dofinansowania szkoleń oraz doradztwa - limit 20%

Schemat I: Projekty inwestycyjne:
1. Minimalna kwota dofinansowania 9 000 PLN.
2. Maksymalna kwota dofinansowania 200 000 PLN.

Schemat II: Specjalistyczne projekty doradcze:
1. Minimalna kwota dofinansowania 3 000 PLN.
2. Maksymalna kwota dofinansowania 60 000 PLN.

Wysokość dofinansowania:
Schemat I
60% kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego
40% kosztów kwalifikowanych w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu.

Schemat II
50% kosztów kwalifikowanych w projekcie z zakresu specjalistycznego doradztwa

 

STATYSTYKI:

Nabór wniosków
Ilość złożonych projektów
Ocena formalna
Ocena merytoryczna
Skuteczność
I runda

Schemat I - 218 wniosków    Schemat II -  2 wnioski

Schemat I -  97 wniosków   Schemat II -  1 wniosek

Schemat I: 80 wnioski 

Schemat II: 1 wniosek

Schemat I -36%

Schemat II -50%

II runda

Schemat I - 148 wniosków    Schemat II - 4 wnioski

Schemat I - 53 wniosków    Schemat II - 2 wnioski

Schemat I: 50 wnioski - 6.389.775 zł

Schemat II: 2 wnioski - 77.900 zł

Schemat I -33%

Schemat II -50%

DOKUMENTY DO WRPO 1.1

Wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 1.1.doc
Załącznik do Wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 - Oświadczenia.doc
Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.1.doc
Załącznik do Wniosku Działanie 1.1 Biznes Plan - część opisowa.doc
Załącznik do Wniosku Działanie 1.1 - Biznes plan - część finansowa.xls
Załącznik do Wniosku Działanie 1.1 - Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskaniu pomocy publicznej innej niż de minimis.doc
Załącznik do Wniosku Działanie 1.1 - Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis.doc
Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w WRPO dla Priorytetu I - część pierwsza.pdf
Umowa o dofinansowanie w ramach Działania 1.1.doc

 

Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami w celu ustalenia możliwości dofinansowania Twojej firmy z funduszy unii europejskiej