Interakcje

Interakcje. Salicylany są silnymi „wypieraczami” – powodują zwiększenie frakcji wolnej wielu równocześnie podanych leków, a w następstwie wzmożenie ich działania farmakologicznego. Dotyczy to zwłaszcza sulfonamidów, doustnych leków przeciwcukrzycowych oraz przeciwkrze- pliwych. Należy zachować ostrożność przy stosowaniu salicylanów u chorych leczonych pochodnymi hydroksykumaryny (niebezpieczeństwo groźnego krwawienia).

Zastosowanie. Pochodne kwasu salicylowego znalazły zastosowanie przede wszystkim jako leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i prze- ciwgośćcowe. Jako leki przeciwbólowe stosuje się je w bólach o niewielkim natężeniu, najczęściej w bólach głowy, mięśni i stawów. Nie mają natomiast zastosowania w bólach trzewnych. Salicylany stosuje się powszechnie jako leki przeciwgorączkowe, głównie w przeziębieniu, grypie i gorączce w chorobach gośćcowych. Salicylany są jednymi z głównych leków stosowanych w chorobach gośćcowych, zwłaszcza w chorobie reumatycznej i gośćcu przewlekłym postępującym. Ponadto są stosowane w profilaktyce zawału mięśnia sercowego.

Przeciwwskazania. Choroba wrzodowa żołądka, nieżyt żołądka z nad- kwaśnością, skaza krwotoczna niedokrzepliwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *