Innym istotnym składnikiem mózgowia są fosfolipidy

Innym istotnym składnikiem mózgowia są fosfolipidy i lipoproteiny, które stanowią główny element strukturalny błon komórek nerwowych. Nie wiemy obecnie, jaki jest wpływ leków działających na oun na te substancje.

Wiele leków działających na oun wpływa więc na syntezę, wydzielanie i metabolizm składników biochemicznych mózgowia. Najwięcej nagromadzono faktów dotyczących wpływu tych leków na przemiany amin biogennych. Faktów tych nie można, jak dotąd, powiązać konsekwentnie w logiczną całość. Mechanizm działania leków neurotropowych jest znany tylko fragmentarycznie i próbuje się go tłumaczyć różnymi bardziej lub mniej ogólnymi hipotezami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *