Inna teoria tłumaczy działanie środków znieczulających

Najstarsza z nich, którą można by nazwać lipidową teorią znieczulenia ogólnego, zakłada, że działanie substancji używanych do znieczulenia zależy od ich rozpuszczalności w lipidach. Stwierdzono bowiem, że im większa jest rozpuszczalność środków znieczulających ogólnie w lipidach, tym silniejsze jest ich działanie. Nie wszystkie substancje.chemiczne rozpuszczalne w lipidach wywołują znieczulenie ogólne, a badania, w których wykazano zależność rozpuszczalności w lipidach i siły działania środków znieczulających ogólnie, były prowadzone przy użyciu olejów roślinnych, a nie lipidów mózgowia. Lipidowa teoria znieczulenia ogólnego nie tłumaczy więc mechanizmu jego powstawania. Stwierdzono jednak, że środki znieczulające ogólnie przenikają szybko do komórek mózgu wskutek rozpuszczalności w lipidach.

Przeciwstawna do lipidowej teorii znieczulenia ogólnego hipoteza zakłada, że środki znieczulające ogólnie powodują krystalizację cząsteczek wody, tworzą „mikrokryształy” stabilizowane przez substancje białkowe. Te mikrokryształy wodne, „zatykając” pory błon komórkowych, utrudniają wymianę jonów przez ściany komórki i zaburzają synaptyczne zjawiska elektrofizjologiczne.

Inna teoria tłumaczy działanie środków znieczulających ogólnie przez zmianę napięcia powierzchniowego komórki, co powoduje zaburzenia metaboliczne komórki. Uważa się również, że działanie środków znieczulających ogólnie zależy głównie od zmiany przepuszczalności błony komórkowej w stosunku do jonów sodowych, potasowych i wapniowych, które są niezbędne do wywoływania depolaryzacji neuronów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *