Foran

Foran – izomer enfluranu o podobnym działaniu — jest mniej toksyczny od enfluranu. Dotychczasowe wyniki badań u ludzi wykazały, że foran nie działa depresyjnie na mięsień sercowy i nie uwrażliwia go na działanie amin katecholowych. Działa silnie kuraropodobnie na mięśnie prążkowane i działa synergicznie z D-tubokuraryną, której dawki można zmniejszyć podczas znieczulenia foranem o 30-50%. Środek ten wywołuje silną depresję oddechową. Na razie nie wyjaśniono, czy foran uszkadza komórki wątroby i nerek u ludzi.

Trichloroetylen. Właściwości. Trichloroetylen (Trichloroethylene0, Trichloren) jest bezbarwną niepalną cieczą. Działanie farmakologiczne. Wywiera bardzo silne działanie przeciwbólowe, wywołuje głębokie znieczulenie, nie powoduje jednak pełnego zwiotczenia mięśni gładkich. Bardzo silnie uczula mięsień sercowy na działanie amin katecholowych wywołując arytmie. Ma niewątpliwie mniej zalet jako środek znieczulający ogólnie niż metoksyfluran.

Zastosowanie. Jest stosowany razem z podtlenkiem azotu- i środkami porażającymi mięśnie prążkowane. Nie stosuje się go do znieczuleń głębokich. Ze względu na znaczne objawy niepożądane może być stosowa- ny w zabiegach nie wymagających znieczulenia głębokiego oraz w napadach bólów w nerwobólu nerwu trójdzielnego, ze względu na bardzo silne działanie przeciwbólowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *