Dekstromoramid

Dekstromoramid (Dextromoramide, Palfium) działa u zwierząt 15-30 razy silniej przeciwbólowo niż morfina. LJ człowieka jego siła działania nie przewyższa morfiny. Z tego wniosek, że siła działania stwierdzona u zwierząt nie zawsze odpowiada skuteczności i użyteczności klinicznej. Dekstromoramid stosuje się podskórnie w dawce 5-10 mg.

Pentazocyna. Pentazocyna (Pentazocine, Fortral) działa silnie przeciwbólowo, jednak słabiej od morfiny. Aby uzyskać działanie przeciwbólowe równe działaniu 10 mg morfiny, należy podać 30 mg pentazocyny. Lek ten różni się od morfiny tym, że bardzo rzadko wywołuje przyzwyczajenie i uzależnienie. Działa słabo antagonistycznie wobec morfiny. Zastosowany u ludzi uzależnionych od narkotycznych leków przeciwbólowych może wywoływać objawy abstynencji. Lek jest równie toksyczny jak morfina. Rzadziej jednak wywołuje nudności i wymioty. Niekiedy po jego zastosowaniu występuje bardzo złe samopoczucie lub objawy psychozy z halucynacjami. Ponieważ bardzo rzadko wywołuje przyzwyczajenie jest szczególnie wskazany u ludzi, którzy wymagają długiego podawania leków przeciwbólowych. Pentazocynę stosuje się doustnie w dawce 25-100 mg lub domięśniowo 30 mg (jednorazowo).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *