Bezytramid

Bezytramid (Bezitramide0, Burgodin) działa silniej przeciwbólowo od morfiny i najdłużej ze znanych dotąd opioidów – do 12 h. Uzależnienie występuje dopiero po bardzo długim jego stosowaniu.

Z powyższego omówienia wynika, że wszystkie narkotyczne leki przeciwbólowe mają podobny mechanizm działania. Wywołują one tolerancję i uzależnienie fizyczne i psychiczne. Różnią się natomiast czasem i siłą działania. Aczkolwiek nie ma istotnych przesłanek aby u danego chorego stosować ten, a nie inny lek przeciwbólowy, często spotykamy się ze zjawiskiem, że poszczególni chorzy lepiej tolerują określone leki przeciwbólowe, co pozwala empirycznie dobrać lek najlepiej znoszony przez chorego.

Nienarkotyczne leki przeciwbólowe. Nienarkotyczne leki przeciwbólowe działają słabiej przeciwbólowo od leków narkotycznych. Nie powodują one na ogół przyzwyczajenia i rzadziej są nadużywane. Oprócz działania przeciwbólowego działają prze- ciwgorączkowo i przeciwzapalnie, przy czym nawet w dużych dawkach nie wywołują działania narkotycznego (snu narkotycznego). W zależności od budowy chemicznej wyróżniamy następujące grupy:

– 1) pochodne kwasu salicylowego,

– 2) pochodne aniliny,

– 3) pochodne pirazolonu,

– 4) pochodne kwasu antranilowego,

– 5) pochodne kwasu indolooctowego,

– 6) pochodne kwasu fenylopropionowego,

– 7) pochodne kwasu aminofenylooctowego,

– 8) oksykamy,

– 9) alkaloidy roślinne: chinina, kolchicyna,

Pochodne kwasu salicylowego

Kwas salicylowy nie znalazł zastosowania jako lek przeciwbólowy, prze-ciwgorączkowy i przeciwzapalny. Wywiera on bowiem silne działanie drażniące miejscowo na tkanki, m.in. na błony śluzowe przewodu pokarmowego. Nie może więc być podawany doustnie, ani też pozajelitowo. Stosuje się go jedynie do użytku zewnętrznego jako słaby środek bakteriobójczy i grzybobójczy oraz działający złuszczająco i keratolitycznie na komórki nabłonkowe skóry.

Natomiast pochodne kwasu salicylowego są szeroko stosowane jako leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne i przeciwgość- cowe. Należą do nich kwas acetylosalicylowy (Polopiryna, Aspirin), salicylan sodu oraz salicylamid. Inna pochodna, salicylan metylu, ze względu na działanie drażniące jest stosowana tylko zewnętrznie.

Istotnym ugrupowaniem dla działania farmakologicznego tej grupy leków jest cząsteczka kwasu salicylowego. Podstawienie grupy karboksylowej lub hydroksylowej kwasu salicylowego powoduje zmiany w sile działania i toksyczności salicylanów. Najsilniej działającym, ale też najbardziej toksycznym lekiem omawianej grupy jest kwas acetylosalicylowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • Centrum multidental, profesjonalny stomatolog z gabinetami dentystycznymi najwyższej jakości.